Шпанівська територіальна громада

Рівненського району Рівненської області

Законодавство

РОЗ’ЯСНЕННЯ,

ЗГІДНО НОРМ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ,

ЩОДО НЕОБХІДНОСТІ УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ ПРО ПОВОДЖЕННЯ

З ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ
(збір та вивезення сміття)

Відповідно до ст. 5 (Перелік житлово – комунальних послуг) Закону України «Про житлово – комунальні послуги»,  до житлово – комунальних послуг належать послуги поводження з побутовими відходами.
Закон України «Про відходи» - ст. 1:
- Побутові відходи - відходи, що утворюються в процесі життя і діяльності людини в житлових та нежитлових будинках.

- Послуги з поводження з побутовими відходами

- послуги з вивезення, перероблення та захоронення побутових відходів, що надаються в населеному пункті згідно з правилами благоустрою території населеного пункту, розробленими з урахуванням схеми санітарного очищення населеного пункту та затвердженими органом місцевого самоврядування.

Відповідно до ч. 2 ст. 7 (Права і обов’язки споживачів) Закону України «Про житлово – комунальні послуги»:

- Індивідуальний споживач зобов’язаний укладати договори про надання житлово-комунальних послуг у порядку і випадках, визначених законом;

- оплачувати надані житлово-комунальні послуги за цінами/тарифами, встановленими відповідно до законодавства, у строки, встановлені відповідними договорами.

Даною нормою передбачено, що мешканці Шпанівської громади є індивідуальними споживачами, які зобов’язані здійснювати певні дії щодо поводження із власними побутовими відходами.

Відповідно до ч. 1 ст. 12 (Договори про надання житлово-комунальних послуг) Закону України «Про житлово – комунальні послуги»:

- Надання житлово-комунальних послуг здійснюється виключно на договірних засадах.
Відповідно до ч.1 ст. 25 (Послуга поводження з побутовими відходами) Закону України «Про житлово – комунальні послуги»:

- Споживачі зобов’язані укласти договір про поводження з побутовими відходами з особою, визначеною у встановленому законодавством порядку.

Відповідно до ст. 35-1 (Вимоги щодо поводження з побутовими відходами) Закону України «Про відходи»:

- поводження з побутовими відходами здійснюється відповідно до державних норм і правил;

- власники або наймачі, користувачі, у тому числі орендарі, джерел утворення побутових відходів укладають договори з виконавцем послуг з вивезення побутових відходів, здійснюють оплату послуг з поводження з побутовими відходами;

- виконавець послуг з вивезення побутових відходів укладає договори про надання послуг з поводження з побутовими відходами із споживачами;

- орган місцевого самоврядування на конкурсних засадах визначає виконавця послуг з перевезення побутових відходів з певної території населеного пункту.

Відповідно до п. 3 Правил надання послуг з поводження з побутовими відходами, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України № 1070 від 10.12.2008 (зі змінами та доповненнями):

- Послуги з поводження з побутовими відходами надаються суб’єктом господарювання, визначеним органом місцевого самоврядування на конкурсних засадах в установленому законодавством порядку виконавцем послуг з вивезення побутових відходів.
- Договір про надання послуг укладається між споживачем та виконавцем послуг з вивезення побутових відходів відповідно до Типових договорів про надання послуг з поводження з побутовими відходами.

Відповідно до ст. 30 (Повноваження в галузі житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і звязку), Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать:

- вирішення питань поводження з побутовими відходами;
- визначення на конкурсних засадах суб’єктів господарювання, що здійснюють у межах певної території надання послуг з вивезення побутових відходів спеціально обладнаними для цього транспортними засобами.

Відповідно до пункту «е» ст. 16 (Права підприємств, установ та організацій у сфері поводження з відходами) Закону України «Про відходи», підприємства, установи та організації усіх форм власності у сфері поводження з відходами мають право:

- брати участь у конкурсах на набуття права виконання послуг у сфері поводження з побутовими відходами на певній території.

Відповідно до Рішення виконавчого комітету Шпанівської сільської ради Рівненського району Рівненської області № 100 від 27.03.2019р., виконавцем послуг з вивезення твердих побутових відходів та території Шпанівської сільської ради було визнано Комунальне підприємство «ВЕЛИКОШПАНІВСЬКЕ».

Відповідно до п.44 ч. 1 ст. 26 (Виключна компетенція сільських, селищних, міських рад) Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішуються питання:
- встановлення відповідно до законодавства правил з питань благоустрою території населеного пункту, забезпечення в ньому чистоти і порядку, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність.

Отже, Рішенням № 534 від 23.08.2019р. сесії Шпанівської сільської ради Рівненського району Рівненської області, було затверджено Правила благоустрою території населеного пункту (Правила благоустрою населених пунктів Шпанівської сільської ради), далі - Правила.

Дані Правила передбачають обов’язок усіх мешканців Шпанівської сільської ради укласти Договір з Комунальним підприємством «ВЕЛИКОШПАНІВСЬКЕ» щодо поводження із побутовими відходами. Відповідно до чинного законодавства, дані Правила обов’язкові до виконання органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, органами самоорганізації населення, громадянами, які перебувають на території сільської ради.

Відповідно до Розділу ІІ (Права та обов’язки громадян у сфері благоустрою) даних Правил, громадяни зобов’язані дотримуватись Правил благоустрою території Шпанівської сільської ради; укладати Договори на вивезення відходів та своєчасно сплачувати за їх вивезення.

Відповідно до Розділу ІІІ (Права та обов’язки підприємств, установ та організацій, фізичних осіб – підприємців у сфері благоустрою) Правил, підприємства, установи та організації, фізичні особи – підприємці у сфері благоустрою зобов’язані укладати договори про надання послуг з поводження з відходами.

Відповідно до п. 5.8. Розділу V Правил, за невиконання або неналежне виконання порядку здійснення благоустрою та утримання прилеглої до приватних будівель території, відмову від укладання з КП «ВЕЛИКОШПАНІВСЬКЕ» (або з іншим постачальником послуг з поводження з побутовими відходами, визначеним Шпанівською сільською радою) Договору про поводження з побутовими відходами, власник чи користувач житла або земельної ділянки несе відповідальність, передбачену ст. 152 Кодексу України Про адміністративні
правопорушення та іншими нормативно – правовими актами.

Відповідно до п. 10.1. Розділу Х (Відповідальність громадян та юридичних осіб за порушення Правил благоустрою) Правил, невиконання або неналежне виконання передбачених Правилами вимог та обов’язків вважається порушенням цих Правил.

Отже, враховуючи вище викладене, керуючись ст. ст. 5, 7, 12, 25 Закону України «Про житлово – комунальні послуги»; ст. ст. 26, 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; ст. ст. 1, 16 Закону України «Про відходи»; Правилами благоустрою населених пунктів Шпанівської сільської ради, 

- всі грамадяни; власники чи користувачі житла або земельних ділянок; підприємства; установи та організації; фізичні особи – підприємці, які перебувають на території Шпанівської сільської ради зобов’язані укласти з Комунальним підприємством «ВЕЛИКОШПАНІВСЬКЕ» Договори щодо поводження із побутовими відходами.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА, НОРМ І ПРАВИЛ У СФЕРІ БЛАГОУСТРОЮ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ, ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

Відсутність Договору щодо поводження із побутовими відходами у фізичної особи, юридичної особи, підприємця є порушенням Кодексу України Про адміністративні правопорушення; Законів України «Про житлово – комунальні послуги», «Про благоустрій населених пунктів», «Про відходи» та Правил благоустрою населених пунктів Шпанівської сільської ради.

Відповідно до ст. 152 (Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів) Кодексу України Про адміністративні правопорушення:

- Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених 

пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів -

- тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до вісімдесяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян - субєктів
підприємницької діяльності - від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.

Відповідно до ст. 42 (Відповідальність за порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів) Закону України «Про благоустрій населених пунктів»:
- До відповідальності за порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів притягаються особи, винні у:

- порушенні встановлених норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів;
- порушенні правил благоустрою територій населених пунктів;
- забрудненні (засміченні) території населеного пункту.

Притягнення осіб, винних у порушенні законодавства у сфері благоустрою населених пунктів, до відповідальності, передбаченої законом, не звільняє їх від обовязку відшкодування шкоди, завданої внаслідок порушення вимог цього законодавства.
Шкода, завдана внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, підлягає компенсації, як правило, в повному обсязі без застосування норм зниження розміру стягнення незалежно від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища та погіршення якості природних ресурсів у розмірах, які визначаються на підставі затверджених у встановленому порядку такс, методик, розрахунків щодо
обрахування шкоди. Відсутність таких такс, методик, розрахунків не може бути підставою для відмови у відшкодуванні шкоди. У такому разі шкода компенсується за фактичними витратами, затвердженими в установленому порядку рішенням органу місцевого самоврядування, на облаштування одного квадратного метра території міста або базової вартості одного квадратного метра землі на відновлення порушеного стану об'єкта благоустрою або довкілля.

Відповідно до ст. 42 (Правопорушення у сфері поводження з відходами) Закону України «Про відходи»,

- Особи, винні в порушенні законодавства про відходи, несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільну чи кримінальну відповідальність за: 

- порушення встановленого порядку поводження з відходами, що призвело або може призвести до забруднення навколишнього природного середовища, прямого чи опосередкованого шкідливого впливу на здоров'я людини та економічних збитків;

- самовільне розміщення чи видалення відходів; 
- приховування, перекручення або відмову від надання повної та достовірної інформації за запитами посадових осіб і громадян та їх обєднань стосовно безпеки утворення відходів та поводження з ними, в тому числі про їх аварійні скиди та відповідні наслідки.

Відповідно до ст. 43 (Відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок порушення законодавства про відходи) Закону України «Про відходи»,

- Підприємства, установи, організації та громадяни України, а також іноземці та
особи без громадянства, іноземні юридичні особи зобовязані відшкодувати шкоду, заподіяну
ними внаслідок порушення законодавства про відходи, в порядку і розмірах, встановлених
законодавством України.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь