Шпанівська територіальна громада

Рівненська область, Рівненський район

Оголошення про проведення конкурсу на посаду керівника (директора) комунальної установи «Шпанівський інклюзивно-ресурсний центр» Шпанівської сільської ради

Дата: 02.03.2023 12:58
Кількість переглядів: 452

Оголошення

про проведення конкурсу на посаду керівника (директора)

комунальної установи «Шпанівський інклюзивно-ресурсний центр» Шпанівської сільської ради Рівненського району Рівненської області

(далі - інклюзивно-ресурсний центр, ІРЦ)

 

1. Найменування і місцезнаходження ІРЦ:

п/п

Найменування ІРЦ

Місцезнаходження ІРЦ

1.

Комунальна установа «Шпанівський інклюзивно-ресурсний центр» Шпанівської сільської ради Рівненського району

Рівненської області

вулиця Шкільна, будинок 2а,           село Шпанів,  Рівненський район, Рівненська область, 35301

        

2. Найменування посади та умови оплати праці:

- керівник (директор)

- умови оплати праці визначаються з урахуванням постанов Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2012 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», від 28 грудня 2021 року № 1391 «Деякі питання встановлення підвищень посадових окладів (ставок заробітної плати) та доплат за окремі види педагогічної діяльності у державних і комунальних закладах та установах освіти», від 23 березня 2011 року № 373 «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), вищої освіти, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування», від 31 січня 2001 року № 78 «Про реалізацію окремих положень частини першої статті 57 Закону України «Про освіту», частини першої статті 25 Закону України «Про загальну середню освіту», частини другої статті 18 і частини першої статті 22 Закону України «Про позашкільну освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від                   26 вересня 2005 року  № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 жовтня 2005 року за № 1130/11410.

 

3. Кваліфікаційні вимоги до кандидатів на посаду:

Керівництво діяльністю ІРЦ здійснює керівник (директор), який призначається на посаду строком на шість років на конкурсній основі та звільняється з посади Уповноваженим органом ІРЦ - відділом освіти, культури, молоді та спорту Шпанівської сільської ради Рівненського району Рівненської області.

На посаду керівника (директора) ІРЦ призначається особа, яка має вищу освіту не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста) за спеціальністю «Спеціальна освіта» («Корекційна освіта», «Дефектологія») або «Психологія» («Практична психологія») та стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менш як п’ять років та яка пройшла конкурсний відбір і визнана переможцем конкурсу відповідно до порядку, затвердженого Уповноваженим органом ІРЦ.

4. Перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсі,

строк та місце їх подання:

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, особисто подає до конкурсної комісії такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі  (додаток 1), до якої додається резюме довільної форми;

3) копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менш як п’ять років на день їх подання;

4) копію (копії) документа (документів) про вищу освіту із додатками, не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста) за спеціальністю «Спеціальна освіта» («Корекційна освіта», «Дефектологія») або «Психологія» («Практична психологія»), присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

5) документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

6)  письмову згоду на збір та обробку персональних даних (додаток 2).

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, має право додати до заяви про участь у конкурсі інші документи, непередбачені в оголошенні про проведення конкурсу.

Документи для участі у конкурсі подаються у строк до 31 березня                 2023 року 14 год. 00 хв. за адресою: вулиця Шкільна, будинок 2а, село Шпанів,  Рівненський район, Рівненська область, відділ освіти, культури, молоді та спорту Шпанівської сільської ради Рівненського району Рівненської області.

Документи, подані після закінчення встановленого строку, не розглядаються та повертаються особам, які їх подали.

До участі у конкурсі не можуть бути допущені особи, які:

подали не всі документи для участі в конкурсі;

подали документи після завершення строку їх подання.

 

5. Дата, місце та етапи проведення конкурсу

Місце проведення конкурсу: вулиця Шкільна, будинок 2а, село Шпанів,  Рівненський район, Рівненська область, відділ освіти, культури, молоді та спорту Шпанівської сільської ради Рівненського району Рівненської області.

Про дату проведення конкурсу кандидатів буде повідомлено додатково.

Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня його оголошення.

Конкурс передбачає складання кваліфікаційного іспиту та проведення співбесіди. Кваліфікаційний іспит може проводитись за напрямами:

знання законодавства у сфері освіти дітей з особливими освітніми потребами;

знання основ спеціальної педагогіки;

знання основ управління діяльністю ІРЦ.

Орієнтовний перелік питань для проведення іспиту зазначений у                 додатку 3 Положення.

Співбесіда проводиться з метою оцінки відповідності досвіду, досягнень, компетенції, особистих якостей вимогам до професійної компетентності кандидата та до відповідних посадових обов’язків керівника (директора).

 

6. Прізвище та ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти особи, уповноваженої надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі в конкурсі

Кудряшова Тетяна Олександрівна, провідний спеціаліст відділу освіти, культури, молоді та спорту Шпанівської сільської ради Рівненського району Рівненської області, телефон 0679290267, електронна пошта kudriashova_rda@ukr.net.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до  Положення про проведення

конкурсу на посаду керівника

(директора) ІРЦ

 

Начальнику відділу освіти, культури,

молоді та спорту Шпанівської

сільської ради Рівненського району

Рівненської області

_____________________________

_____________________________

(прізвище, ім'я та по батькові кандидата)

який (яка) проживає за адресою:

_____________________________

_____________________________

(номер телефону)

 

 

 

Заява

 

         Прошу допустити мене до участі в конкурсі на посаду керівника (директора) комунальної установи «Шпанівський інклюзивно-ресурсний центр» Шпанівської сільської ради Рівненського району Рівненської області.

 

Додаток: (перелік документів).

 

 

 

 

 

___.___.______                 __________________                 ____________________

       (дата)                                        (підпис)                                  (прізвище, ім’я, по батькові)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7                                                                      

Додаток 2

до  Положення про проведення

конкурсу на посаду керівника

(директора) ІРЦ

 

Начальнику відділу освіти, культури,

молоді та спорту Шпанівської

сільської ради Рівненського району

Рівненської області

_____________________________

_____________________________

(прізвище, ім'я та по батькові кандидата)

який (яка) проживає за адресою:

_____________________________

_____________________________

(номер телефону)

 

Згода

на обробку персональних даних

 

         Я, __________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

народився (народилася) ________________ р., документ, що посвідчує особу (серія ___________ № ________________), виданий __________________________________

________________________________________ _____________________ р. відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» (далі - Закон) даю згоду на:

            обробку моїх персональних даних з первинних джерел у такому обсязі:

            відомості  про  освіту,  професію, спеціальність та кваліфікацію, трудову діяльність, науковий ступінь, вчене звання, паспортні дані, дані про зареєстроване або фактичне місце проживання, біографічні дані, номери телефонів;

            використання персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо їх обробки, в тому числі використання персональних даних відповідно до їх професійних чи службових або трудових обов’язків, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права на обробку персональних даних іншим суб’єктам відносин, пов'язаних із персональними даними (стаття 10 Закону);

            поширення персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо передачі відомостей про фізичну особу (стаття 14 Закону);

            доступ до персональних даних третіх осіб, що визначає дії володільця персональних даних у разі отримання запиту від третьої особи щодо доступу до персональних даних, доступ суб’єкта персональних даних до відомостей про себе (стаття 16 Закону).

            Зобов’язуюся в разі зміни моїх персональних даних подати у найкоротший строк уточнену достовірну інформацію та оригінали відповідних документів для оновлення моїх персональних даних.

___.___.______                 __________________                 ____________________

      (дата)                                        (підпис)                                  (прізвище, ім’я, по батькові)

8

Додаток 3

до  Положення про проведення

конкурсу на посаду керівника

(директора) ІРЦ

 

Орієнтовний перелік питань

для проведення кваліфікаційного іспиту на посаду керівника (директора)

комунальної установи «Шпанівський інклюзивно-ресурсний центр» Шпанівської сільської ради Рівненського району Рівненської області

Міжнародне законодавство у сфері інклюзивної освіти.

Право осіб з особливими освітніми потребами (далі - ООП) на освіту у Законах України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту».

Порядок організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 15 вересня                 2021 року № 957.

Положення про інклюзивно-ресурсний центр, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року № 545 (зі змінами).

Положення про ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 року                   № 617.

Сутність та класифікація порушень психофізичного розвитку.

Причини порушень психофізичного розвитку.

Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з інтелектуальними порушеннями (легкого, помірного, тяжкого ступенів).

Особливості розвитку, навчання та виховання дітей із затримкою психічного розвитку.

Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушеннями опорно-рухового апарату.

Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушеннями слуху (глухих та зі зниженим слухом).

Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушеннями зору (сліпих та зі зниженим зором).

Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушеннями мовлення (в т.ч. з дислексією).

Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з розладами аутистичного спектра.

Психолого-педагогічна допомога дітям з порушеннями емоційно-вольової сфери.

Психолого-педагогічний супровід дітей зі складними порушеннями розвитку.

Загальна характеристика сучасної системи надання послуг для дітей з особливими освітніми потребами

Організаційно-правові засади здійснення фінансово-господарської діяльності та кадрового забезпечення інклюзивно-ресурсного центру.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь