Шпанівська територіальна громада

Рівненська область, Рівненський район

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРЕКО-ІНДАСТРІ»

Дата: 17.11.2022 10:26
Кількість переглядів: 208

Фото без описуhttps://rada.info/upload/users_files/04387317/1b215177e10f1f5d1f7Фото без опису667f17414dced.pdf

____________________________________ (дата офіційного опублікування в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля,
не зазначається суб’єктом господарювання)
____________________________________ (реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля,
для паперової версії зазначається
суб’єктом господарювання)

 


ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРЕКО-ІНДАСТРІ» код ЄДРПОУ 37382388
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.


1. Інформація про суб’єкта господарювання 35301, Рівненська обл., Рівненський район, с. Шпанів, вул. Лугова 27 E-mail: eko-indastry@ukr.net, тел. + 380673632143
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи*.
Планована діяльність, її характеристика.
Планована діяльність включає поводження з твердими побутовими відходами на сміттєпереробному комплексі, розташованому на території Шпанівської сільської ради Рівненського району Рівненської області та здійснення транскордонного перевезення небезпечних відходів та їх зберігання, оброблення (перероблення, сортування) які відносяться до Жовтого та Зеленого переліків відходів.
Технічна альтернатива 1.
Головна задача сміттєпереробного комплексу - приймати відходи і проводити їх розділення на компоненти, що не підлягають утилізації, вторинну сировину, що підлягає переробці і подальшому використанню, та компоненти, з яких можливе виготовлення сурогатного палива для цементних заводів.
Технологія будується за блок-модульною схемою, яка дозволяє гнучко адаптувати виробництво до зміни об'єму відходів, що переробляються, їх складу і морфології.
Циклічний процес переробки відходів виробництва і споживання починається з організації системи збирання і видалення відходів, з їх транспортуванням (доставкою) на сміттєпереробний комплекс, зважування і приймального контролю. Технічні компоненти сміттєпереробного комплексу поглибленого перероблення ТПВ концепції включають в себе: розподільчий модуль, сортувальний модуль, модуль для відсіву, модуль по виробництву сурогатного палива.
Технічна альтернатива 2.
Технічною альтернативою, в даному випадку, обробленню і утилізації відходів є їх захоронення.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
Виробничі потужності підприємства ТОВ «УКРЕКО-ІНДАСТРІ» знаходяться в промисловій зоні м. Рівне, на земельній ділянці площею 2,7 га згідно договору оренди.
* Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив.
Кадастровий номера земельних ділянок, площа та їх призначення:
5624689500:01:027:0439. Площа: 2.7000 га. Цільове призначення: 11.04 Для будівництва та обслуговування заводу з переробки відходів, землі промисловості, транспорту,зв’язку,енергетики,оборони та іншого призначення.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.
Територіальна альтернатива не розглядається - об’єкт існуючий.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Процес зберігання, оброблення, утилізація відходів сприяє створенню нових робочих місць, збільшення надходжень у місцевий та державний бюджет України (за рахунок створення і реалізації товарної продукції) при цьому дотримуються екологічні та санітарно-гігієнічні нормативи.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
ТОВ «УКРЕКО-ІНДАСТРІ» знаходяться в промисловій зоні м. Рівне, на земельній ділянці площею 2,7 га згідно договору оренди.
Технічні компоненти сміттєпереробного комплексу поглибленого перероблення ТПВ концепції включають в себе: розподільчий модуль, сортувальний модуль, модуль для відсіву, модуль по виробництву сурогатного палива.
Розподільчий модуль. За допомогою різноманітних технологій та методів відсіву, балістичного сортування, магнітного осадження, розподілення по щільності, неоднорідна маса відходів, що поступає, розділяється на декілька різних матеріальних потоків.
Після розподільчого процесу отримані матеріальні потоки направляються, до модулів, які спеціалізуються на їх подальшій обробці. Транспортування здійснюється за допомогою стрічкових конвеєрів або транспортних засобів в залежності від конкретного місцеположення та відстані.
Сортувальний модуль. Частина сировини з високим вмістом цінних матеріалів, таких як, пластик, метали, папір, ін., що була виділена в розподільчому модулі, направляється в сортувальну кабіну. Ресурси з матеріального потоку сортуються вручну і збираються в бункери-накопичувачи або в контейнери, а потім транспортуються до пакувального пресу. Запаковані ресурси можуть бути реалізовані на виробництва по переробці вторинної сировини.
Лінія для сортування твердих побутових відходів UTS-ASH 20 призначена для утилізації вторинної сировини та для виробництва сурогатного палива з відходів, що не підлягають утилізації. Обладнання UTS-ASH 20 виготовлено на підприємстві UTS (Umwelttechnik und Service) на основі модулів, що виготовлені в Німеччині та Австрії. Лінія спеціалізована в області сортування твердих побутових відходів (Anlage zur Sortierung von Haushaltsabfallen) з потужністю переробки ТПВ до 20 тон на годину.
Лінія складається з трьох основних вузлів: сортувальна та виробнича лінія UTS-ASH-A; пакетувальний прес UTS-ASH-B; дробарка UTS-ASH-C, а також з загальних складальних та комплектуючих для монтажу - D. Основні вузли UTS-ASH-В та UTS-ASH-С є компонентами для підвищення потужності вузла UTS-ASH-A.
Модуль для відсіву. Даний модуль здійснює відсів біологічних та мінеральних речовин.
Модуль по виробництву сурогатного палива. Майже всі ресурси з відходів, які не можна регенерувати в процесі утилізації матеріалів, переробляються в модулі виробництва сурогатного палива. Виробництво сурогатного палива можливо при проведенні мір тонкої сепарації та подрібнення у відповідності з вимогами кінцевих споживачів –цементних заводів.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно чинного Законодавства України, включаючи Водний кодекс України, Закони України «Про охорону
навколишнього природного середовища», «Про охорону атмосферного повітря», «Про відходи», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», норми НАПБ А.01.001-2014. Санітарні – не допускати перевищення гранично допустимих концентрацій хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць, нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел згідно до наказу Мінприроди від 27.06.2006р № 309 та допустимих рівнів шуму відповідно до ДБН В.1.1-31:2013.
щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно технічній альтернативі 1
щодо територіальної альтернативи 1
Планувальні обмеження - в межах існуючої ділянки. Дотримання меж санітарно-захисної зони СЗЗ та стану шумового режиму згідно Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (наказ МОЗ України від 19.06.1996 р. за №173).
щодо територіальної альтернативи 2
Територіальні альтернативи не розглядаються, об’єкт існуючий.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
Еколого-інженерної підготовки і захисту території не потребується, оскільки виробничий майданчик знаходиться в межах промислової зони на існуючій та вже спланованій території.
щодо технічної альтернативи 1
Еколого-інженерна підготовка і захист території є аналогічними, як для планованої діяльності.
щодо технічної альтернативи 2.
Не розглядається
щодо територіальних альтернатив 1, 2.
Територіальні альтернативи не розглядаються.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
Нового будівництва не передбачається. Вплив на довкілля при будівництві відсутній. Вплив на довкілля здійснюється в процесі провадження планованої діяльності.
Клімат і мікроклімат - не очікується.
Повітряне середовище – діяльність підприємства супроводжуватиметься роботою технологічного обладнання, що є джерелами впливу на атмосферне повітря.
Під час планованої діяльності в атмосферне повітря потраплятимуть такі забруднюючі речовини: Заліза оксиди Марганець та його сполуки, азоту діоксид, аміак, азоту оксид, кислота сірчана, сажа (вуглець) сірки діоксид, сірководень вуглецю оксид, фтористі сполуки погано розчинені, фтористий водень, гексан, метан, ксилол, толуол, тилбензол, бутан -1-ол, метанол, етанол, бутилацетат, етилацетат, формальдегід. ацетон метилмеркаптан вуглеводні керосин уайт-спирит, пил неорганічний (SiO2>70%) Пил неорганічний (SiO2 70- 20%), пил абразивний в допустимих межах, величина викидів не перевищує ГДВ.
Водне середовище – стоки, що містять шкідливі домішки, які забруднюють водні об’єкти, - відсутні. Для виконання технологічних завдань вода не потрібна.
Ґрунт – не очікується.
Шум. Розповсюдження шуму в межах виробничого майданчика і санітарно захисної зони не перевищуватиме допустимих значень.
Рослинний та тваринний світ, заповідні об’єкти – не очікується.
Навколишнє техногенне середовище – не спричиняє порушення навколишнього техногенного середовища за умов комплексного дотримання правил експлуатації будівель, споруд та технологічного устаткування. Пам’ятки архітектури, історії і культури (як об’єкти забудови), зони рекреації,
щодо технічної альтернативи 1
Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля є аналогічними як для
планованої діяльності
щодо технічної альтернативи 2
Не розглядається.
щодо територіальних альтернатив 1, 2.
Територіальні альтернативи не розглядаються, об’єкти існуючі.
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)
Планована діяльність по поводженню з побутовими відходами (поводження з відходами: операції у сфері поводження з побутовими та іншими відходами (оброблення, перероблення, утилізація видалення, знешкодження і захоронення)) належить до першої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно ч.8 п.2 статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля ”.
10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)
Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає. Транскордонний вплив відсутній.
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД у відповідності із ст.6 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» №2059-VIII від 29 травня 2017 року.
12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості
Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:
підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
проведення громадського обговорення планованої діяльності;
аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;
врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.
Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з
оцінки впливу на довкілля.
На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.
Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.
13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.
У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.
14. Рішення про провадження планованої діяльності
Відповідно до законодавства рішенням про провадження планованої діяльності буде ліцензія на операції у сфері поводження з небезпечними відходами, що видається Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України.
15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, Департамент екологічної оцінки та контролю, відділу оцінки впливу на довкілля. Поштова адреса: вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 35, м. Київ, 03035. Електронна адреса: OVD@mepr.gov.ua, тел./факс +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50. Контактна особа: Котяш Л.П., директор Департаменту.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь