Шпанівська територіальна громада

Рівненська область, Рівненський район

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

Дата: 14.09.2021 08:18
Кількість переглядів: 2364

 

                                              

________________________
(дата)(реєстраційний номер)

Департамент цивільного захисту та охорони здоров’я Рівненської обласної державної адміністрації

 

 

 

ЗАЯВА

ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ

СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

 

до проєкту містобудівної документації «Детальне планування  території з метою уточнення положень генерального плану села Шпанів на земельній ділянці з кадастровим номером 5624689500:06:040:0475  на території Шпанівської сільської ради Рівненського району Рівненської області»

 

 1. Інформація про замовника:

 

Шпанівська сільська рада Рівненського району Рівненської області

 

35301, Рівненська область, Рівненський район, село Шпанів, вулиця Шкільна,1

тел:  (0362) 267699, E-mail: shpanivsrada@gmail.com

 

 1. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв'язок з іншими документами державного планування

Детальне планування  території з метою уточнення положень генерального плану села Шпанів на земельній ділянці з кадастровим номером 5624689500:06:040:0475 на території Шпанівської сільської ради Рівненського району Рівненської області розробляється на підставі рішення Шпанівської сільської ради від 25 червня 2021 року №367 «Про надання дозволу на розроблення детального плану території гр. Ліщуку В.М.».

Детальний план є містобудівною документацією місцевого рівня, яка визначає функціональне призначення, параметри забудови земельної ділянки з метою розміщення об’єкту будівництва, формування принципів планувальної організації забудови, уточнення в більш крупному масштабі положень схеми планування Шпанівської сільської ради (об’єднаної територіальної громади), визначення планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами, формування пропозицій щодо можливого розташування об’єкту на частині території Шпанівської сільської ради (об’єднаної територіальної громади) в межах даної території земельної ділянки, з метою визначення функціонального призначення та параметрів забудови окремої земельної ділянки в межах населеного пункту для розміщення об’єкту будівництва із дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства, заходів щодо реалізації містобудівної політики розвитку території, згідно   п.4.1. ДБН Б.1.1-14: 2012 «Склад та зміст детального плану території»; визначення містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.

 

При розроблені детального плану враховуються:

 • Схема планування території;
 • Генеральний план території;
 • Проєктна документація, інформація земельного кадастру тощо.

 

 1. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або обєктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

 

Проєктом детального планування території передбачається уточнення генерального плану села Шпанів з метою визначення функціонального призначення та параметрів забудови окремої земельної ділянки для розміщення об’єкту будівництва, а саме: нове будівництво бетонно-розчинного вузла потужністю 22м3/год бетонної суміщі  на території Шпанівської сільської ради (об’єднаної територіальної громади), для земельної ділянки площею 0,6000 га, що перебуває у приватній власності громадянина Ліщука В.М. (кадастровий номер 5624689500:06:040:0475).

Проєктна територія вільна від забудови. На  території частково знаходяться землі сільськогосподарського призначення, частко замощені майданчики із скупченням сміття.

Екологічний стан території нормальний. Територія має не значний перепад.

Дана територія межує із територіями сільськогосподарського призначення (північ, захід, південь) та землями загального користування (дорога) (схід).

Цільове призначення земельної ділянки планується для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. На території передбачено розчинно-бетонний вузол та споруди для його обслуговування.

СЗЗ об’єкту – 100 м. Найближчий житловий будинок знаходиться за межами СЗЗ.

 На земельній ділянці передбачається розмістити:

- розчинно-бетонний вузол;

- адміністративне приміщення;

- локальні очисні споруди;

- шахтний колодязь (для технічної води);

- трансформаторну підстанцію;

- пожежний щит;

- пожрезервуар;

- автостоянку;

- резервуар очищеної води.

Основні техніко-економічні показники:

 • площа ділянки – 0,6 га.;
 • площа забудови 444,5 кв.м.;
 • площа покриття – 1536,0 кв.м.;
 • площа озеленення – 4019,5 кв.м.;
 • процент забудови – 7,4;
 • процент мощення – 25,6;
 • процент озеленення – 66,9.

 

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті третьої. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

 

Даний документ державного планування передбачає реалізацію видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством не передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, відповідно до статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»

 

4.  Ймовірні наслідки

а) для довкілля;

В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації документа державного планування «Детальне планування  території з метою уточнення положень генерального плану села Шпанів на земельній ділянці з кадастровим номером 5624689500:06:040:0475  на території Шпанівської сільської ради Рівненського району Рівненської області».

Зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів довкілля (в процесі будівництва та експлуатації об’єкта):

- ґрунти;

- атмосферне повітря;

- водні ресурси;

- утворення відходів;

- акустичне (шумове) забруднення;

- стан фауни, флори, біорізноманіття;

- кліматичні фактори;

Під час здійснення СЕО буде проведена оцінка ймовірних наслідків від діяльності запроєктованого об’єкта, що пропонується відповідно до детального плану території, на здоров’я населення.

б) для територій з природоохоронним статусом;

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

 

5. Виправдальні альтернативи, які необхідно розглядати, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

При складанні звіту СЕО на «Детальне планування  території з метою уточнення положень генерального плану села Шпанів на земельній ділянці з кадастровим номером 5624689500:06:040:0475  на території Шпанівської сільської ради Рівненського району Рівненської області» пропонується розглянути «нульовий сценарій», який передбачає затвердження запропонованого проєктного рішення

 Разом з тим, в процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки, буде розглянута Альтернатива 1 - опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку незатвердження документу. Оцінку ефективності вказаної альтернативи буде відображено у Звіті про стратегічну екологічну оцінку.

 

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Під час підготовки звіту стратегічної екологічної оцінки необхідно провести такі дослідження: визначити доцільність і прийнятність планової діяльності і обґрунтування технічних, організаційних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки довкілля, оцінити вплив на довкілля в період реалізації заходів, дати прогноз впливу на довкілля, виходячи із особливостей планової діяльності з урахуванням природних, соціальних та техногенних умов.

Під час СЕО будуть застосовані такі аналітичні методи:

- аналіз тенденцій;

- SWOT-аналіз;

- цільовий аналіз та інші.

Також, будуть використані такі форми участі громадськості, як інформування, консультування, обговорення та інші. 

Для підготовки звіту передбачається використовувати наступну інформацію (за її наявності):

- регіональну доповідь про стан навколишнього природного середовища;

- екологічний паспорт Рівненської області;

- статистичну інформацію щодо стану довкілля та здоров’я населення;

- дані моніторингу існуючого стану довкілля (кліматичні, метеорологічні, гідрологічні спостереження, дані про фонове забруднення та ін.); 

- інформацію, яка міститься в інших законодавчих актах і має відношення до проекту;

- іншу доступну інформацію.

 

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством та нормативно-правовими актами.

Так, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища при розміщенні, проектуванні, будівництві, введенні в експлуатацію, експлуатації, консервації, споруд та інших об’єктів.

Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог:

а) раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;

б) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;

в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;

г) застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здоров’я населення;

д) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб;

е) здійснення заходів щодо збереження і невиснажливого використання біологічного різноманіття під час провадження діяльності, пов’язаної з поводженням з генетично модифікованими організмами.

Також будуть враховані заходи щодо раціонального використання природних ресурсів, збереження особливо цінних та унікальних природних комплексів і забезпечення екологічної безпеки, передбачені іншими законодавчими актами у сфері охорони довкілля. Заходи, спрямовані на запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для здоров’я населення, визначатимуться відповідно до вимог Закону України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”.

 

8. Пропозиції щодо структури та змісту Звіту про стратегічну екологічну оцінку

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку». 

Пропонується така структура Звіту про СЕО:

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності - 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

 

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції та строки їх подання

 

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації «Детальне планування  території з метою уточнення положень генерального плану села Шпанів на земельній ділянці з кадастровим номером 5624689500:06:040:0475 на території Шпанівської сільської ради Рівненського району Рівненської області» подаються до Шпанівської сільської ради Рівненського району Рівненської області

 

35301, Рівненська обасть, Рівненський район, село Шпанів, вулиця Шкільна,1

тел:  (0362) 267699, E-mail: shpanivsrada@gmail.com

 

 

Відповідальна особа:

 

            Строки подання:

15 днів з дня отримання Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки (відповідно до пунктів 5, 6 статті 10 Закону України „Про стратегічну екологічну оцінку”).

 

 

 _______________________

(представник замовника)                                                          (підпис)

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь