Шпанівська територіальна громада

Рівненська область, Рівненський район

Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Дата: 27.04.2021 11:28
Кількість переглядів: 2121

 

Громадяни, які постраждали від Чорнобильської катастрофи

Діти, які постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС

 

Надання статусу

Питання визначення статусу осіб, постраждалих внаслідок Чорнобиль-ської катастрофи, вре-гульовано Законом України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорно-бильської катастрофи” та порядком видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобиль-ської катастрофи, та іншим категоріям громадян, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 № 551 „Деякі питання видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян”.

Згідно з Порядком учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС посвідчення видаються на підставі одного з таких документів:

– посвідчення про відрядження в зону відчуження;

– військового квитка і довідки командира військової частини або архіву про участь у ліквідації наслідків аварії у зоні відчуження;

– довідки про підвищену оплату праці в зоні відчуження (із зазначенням кількості днів і населеного пункту).

Підставою для визначення статусу потерпілих від Чорнобильської катастрофи є довідка про евакуацію, відселення, самостійне переселення або про період проживання, навчання чи роботи на забруднених територіях.

Дружині (чоловіку) померлого громадянина з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 1, або 2, або з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 3, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою, а також дружині (чоловіку), якщо та (той) не одружилися вдруге, померлого громадянина, віднесеного до категорії 1 або 2, або 3, смерть якого пов’язана з участю у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт, або опікуну дітей померлого громадянина, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою, видається посвідчення дружини (чоловіка), опікуна дітей померлого громадянина із числа (ліквідаторів, потерпілих), смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою, або з участю у ліквідації інших ядерних аварій.

 

Відповідно до ст.27 Закону України  “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” , неповнолітнім дітям, які народилися від постраждалої матері або батька віднесених до категорії 1,2,3 видається посвідчення “Дитина, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи”, серії Д.

        Неповнолітнім дітям, яким відповідно до статті 12 Закону встановлена інвалідність, пов’яза-на з наслідками Чорнобильської катастрофи, до посвідчення серії Д видається вкладка за встановленим зразком, яка є підставою для надання пільг, передбачених частиною третьою статті 30 зазначеного Закону. Неповнолітнім дітям померлого громадянина, віднесеного до категорії 1, 2, 3, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою, видаються довідки встановленого зразка.

 

Компенсаційні виплати

Відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» постраж-далим громадянам передбачені наступ-ні компенсаційні виплати:

1)   Щомісячна компенсація вартості продуктів харчування особам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 1 і 2.

2)  Щорічна допомога на оздоровлення для громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (згідно ст. 48 Закону у розмірах, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2005 р. №562 «Про щорічну допомогу на оздоровлення, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»):

3)  Одноразова компенсація учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, дітям-інвалідам, сім’ям, які втратили годувальника із числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, батькам померлого (відповідно до ст. 48 Закону у розмірах, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 14.05.2015р. №285 «Про компенсаційні виплати особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»).

 

Постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.1997 №155 «Про порядок і розміри компенсаційних виплат дітям, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи» (із змінами) встановлено, що дітям, які навчаються у навчальних закладах, розташованих на територіях радіоактивного забруднення, а також дітям, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, і які не харчуються їдальнях цих навчальних закладів, а також за всі дні, коли вони не відвідували ці заклади, до  досягнення повноліття виплачується щомісячна грошова компенсація.

 Грошова компенсація виплачується у разі коли:

навчання потерпілої дитини здійснюється в домашніх умовах, але при цьому потерпіла дитина перебуває в обліковому складі школи (дитина за станом здоров’я  не може відвідувати навчальний заклад і їй рекомендовано здійснювати навчання вдома);

дитина тимчасово не відвідувала навчальний заклад;

дитині за станом здоров’я необхідна спеціальна дієта (на підставі висновку медичного закладу) і вона не може харчуватися за місцем навчання;

в навчальному закладі відсутні умови для харчування дітей;

у навчальному закладі не забезпечено безплатне харчування дітей.

 

 

Санаторно-курортне лікування

Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 23.11.2016 № 854 «Деякі питання санаторно-курортного лікування та відпочинку громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», якою затверджено Порядок надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок санаторно-курортним закладам та закладам відпочинку, здійснення доплат за рахунок власних коштів, виплати грошової компенсації громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Право на безоплатне забезпечення путівками мають постраждалі громадяни, віднесені до категорії 1, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою.

Забезпечення санаторно-курортним лікування громадянам, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, провадиться шляхом укладання трьохсторонньої угоди між санаторно-курортним закладом, постраждалою особою та управлінням соціального захисту населення, який дає змогу самостійно вибрати  санаторно-курортний заклад для оздоровлення.

Також Порядком передбачено ведення окремого обліку постраждалих громадян, які виявили бажання отримати грошову компенсацію замість путівки на санаторно-курортне лікування та порядок такої компенсації.

 

 

Постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 року № 854 “Деякі питання санаторно-курортного лікування та відпочинку громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, затверджено Порядок надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок санаторно-курортним закладам та закладам відпочинку, здійснення доплат за рахунок власних коштів, виплати грошової компенсації громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Зазначеним Порядком визначено механізм оплати послуг із санаторно-курортного лікування дітей, інвалідність яких пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи.

Безоплатне забезпечення пу-тівками проводиться шляхом надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок через безготівкове перерахування санаторно-курортним закладам та закладам відпочинку за надання послуг із санаторно-курортного лікування або відпочинку.

       Порядком передбачено укладання трьохсторонньої угоди між санаторно-курортним закладом, постраждалою особою та управлінням соціального захисту населення. При цьому постраждала особа має право вільного вибору санаторно-курортного закладу та за бажанням здійснювати доплату за надання додаткових послуг за рахунок власних коштів у разі недостатності суми грошової допомоги для компенсації вартості путівки у вибраному закладі.

 

Пільги

Постраждалі внаслідок Чорнобиль-ської катастрофи особи, віднесені до категорії 1 або 2 мають право на  50-процентну знижку комунальними послугами (газ, електрична і теплова енергія, водопостачання, водо-відведення та інші послуги) у межах середніх норм споживання, перед-бачених законом, телефоном (абонентна плата). Зазначені у цьому пункті пільги надаються також членам сімей громадян, постраж-далих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які проживають у жилих будинках (квартирах) усіх форм власності в межах норм, передбачених законом. До членів сімей громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катас-трофи, належать: дружина (чоловік), неповнолітні діти, непрацездатні батьки, особа, яка проживає разом з постраждалою внаслідок Чорно-бильської катастрофи особою з інвалідністю I групи та доглядає за нею, за умови, що ця особа не перебуває у шлюбі; особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням громадянина, що має право на пільги, та проживає разом з ним.

   Компенсації та пільги громадянам, які постраждали передбачені ст. 20, 21, 22 Закону України від 28.02.1991 №796 «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катас-трофи».

 

Пільги та компенсації потерпілим дітям та їх батькам, передбачені ст.30 Закону України від 28.02.1991 №796 «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

 

 

 

Фото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь