Шпанівська територіальна громада

Рівненська область, Рівненський район

Фонд соціального страхування України повідомляє

Дата: 20.11.2019 14:48
Кількість переглядів: 773

Фото без опису

Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування
України у Рівненській області надає роз’яснення щодо правильності
оформлення листків непрацездатності лікувально-профілактичними

закладами

Листок непрацездатності ? це багатофункціональний документ, який є
підставою для звільнення від роботи у зв’язку з непрацездатністю та надання
матеріального забезпечення застрахованим особам у разі тимчасової
непрацездатності й вагітності та пологів. Підставою для призначення
допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах є виданий
у встановленому порядку листок непрацездатності, а в разі роботи за
сумісництвом ? копія листка непрацездатності, засвідчена підписом
керівника та печаткою за основним місцем роботи (ч.1 ст. 31 Закону України
«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999
№1105 – ХІV (в редакції від 11.10.2018). У разі виявлення порушень у
заповненні листка непрацездатності комісія із соціального страхування
підприємства, установи, організації має прийняти рішення про повернення
таких листків непрацездатності застрахованій особі для внесення закладами
охорони здоров'я, якими вони були видані, відповідних доповнень та
виправлень.
Порядок заповнення ЛН визначає Інструкція про порядок заповнення
листка непрацездатності, затверджена наказом Міністерства охорони
здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань України від 3 листопада 2004 року № 532/274/136-
ос/1406 (далі — Інструкція № 532).
Бланк ЛН складається з трьох частин: корінця, лицьового та зворотного
боків. У медичному закладі заповнюється корінець і лицьовий бік ЛН.
Лицьовий бік бланка листка непрацездатності заповнюється лікуючим
лікарем або молодшим медичним працівником із медичною освітою. Згідно
п.1 Інструкції, записи в ЛН здійснюються розбірливим почерком, без
помарок, синім, фіолетовим або чорним чорнилом.
Відповідно до пункту 3.1 Інструкції на лицьовому боці ЛН вказують:
- підкреслюється слово «первинний» або «продовження» із зазначенням
номера та серії попереднього листка непрацездатності в разі його
продовження.
- повну назву та місцезнаходження закладу охорони здоров’я, що
підтверджується штампом і печаткою цього закладу «Для листків
непрацездатності»;
- дату видачі ЛН (цифрою вказується число, після чого літерами назва
місяця, цифрою вказується рік);
- прізвище, ім’я, по батькові непрацездатного (повністю);
- вік (кількість повних років цифрами);
- стать (підкреслюється);

- місце роботи: назва і місцезнаходження підприємства, на якому працює
непрацездатний (повністю).

Л І Н І Я В І Д Р І З У

ЛИСТОК НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ
ПЕРВИННИЙ, ПРОДОВЖЕННЯ ЛИСТКА №.958657......................... Серія............. №.............

(відповідне підкреслити)

................КНП «Центральна міська лікарня»...Рівненської міської ради,
м.Рівне, вул.. Карнаухова, 25 а...........................................................................................

(назва і місцезнаходження закладу охорони здоров’я)
Виданий ....................8 січня ......................................... 20....19...... р.

(число, місяць)

Василець Василь Васильович................................................ Вік .55 ...
(прізвище, ім’я, по батькові непрацездатного) (повних років)
......КП «Будмонтаж» м.Рівне, вул..Д.Галицького, 35.........................................

(місце роботи: назва підприємства, установи, організації)

Найчастіше трапляються помилки при заповненні листків, коли
зазначаються назва та місцезнаходження закладу охорони здоров’я чи
місце роботи підприємства, установи, організації юридичної особи.
Цивільний кодекс України говорить, що юридична особа повинна мати своє
найменування, яке містить інформацію про її організаційно-правову форму,
найменування юридичної особи вказується в її установчих документах і
вноситься до єдиного державного реєстру. Місцезнаходженням юридичної
особи визначається місце її державної реєстрації, якщо інше не встановлено
законом, та вказується в її установчих документах. Згідно вимог Цивільного
кодексу України, Вимог до написання найменування юридичної особи, її
відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу
юридичної особи, крім організації профспілки, затверджених наказом
Міністерства юстиції України від 05.03.2012 № 368/5 в листку
непрацездатності може вказуватись скорочено організаційно-правова форма
юридичної особи (КНП, КЗ, ТОВ тощо), якщо вона затверджена установчими
документами, а назва та місцезнаходження закладу охорони здоров’я чи
організації, установи, підприємства, яка вказується в лапках, повинна
вказуватись повністю..
- у графі "Причина непрацездатності:" слід обов'язково підкреслити
відповідну причину звільнення від роботи. Пункти 2, 4 виправленню не
підлягають.
У графі "Режим:" обов'язково вказати режим, який призначається
хворому: стаціонарний, амбулаторний, постільний, домашній, санаторний,
вільний тощо. У разі недотримання хворим призначеного режиму лікар
повинен записати дату порушення у графі «Відмітка про порушення
режиму» і засвідчити цей запис своїм підписом. Вид порушення
викладається у графі «Примітка». До порушень належать, зокрема, такі:
невчасне прибуття на прийом до лікаря, лікарсько-консультативної комісії
або медико-соціальної експертної комісії; алкогольне, токсичне, наркотичне
сп’яніння під час лікування; вихід на роботу в період хвороби; виїзд на
лікування в іншому закладі охорони здоров’я без відмітки про дозвіл виїзду;
самовільне залишення закладу охорони здоров’я; відмова від направлення на
МСЕК.

Печатк
а
заклад
у
охорони здоров’я
Ч
о
л.
Ж
і
н. відпові
дне
підкрес
лити
Шифр
МКХ-
10...........

У разі тимчасової непрацездатності у зв'язку із захворюванням або
травмою, що сталися внаслідок алкогольного, наркотичного, токсичного
сп'яніння або дій, пов'язаних з ним, робиться позначка про таке сп'яніння.
- Про перебування непрацездатної особи в стаціонарі свідчить запис у
графі «Перебував у стаціонарі», де вказуються дати прибуття та виписки зі
стаціонарного відділення.
- Особам, у яких тимчасова непрацездатність настала поза місцем
постійного проживання (роботи), ЛН видається за підписом головного лікаря
у графі «Видачу листка непрацездатності дозволяю», який засвідчується
круглою печаткою закладу охорони здоров’я.
- Графа «Звільнення від роботи» заповнюється внесенням послідовних
записів про періоди непрацездатності:
1. у першому стовпчику «З якого числа» лікар арабськими цифрами
вказує дату видачі ЛН (число, місяць, рік);
2. у другому стовпчику «До якого числа включно» словами лікар
записує дату продовження ЛН (число і місяць);
3. у третьому стовпчику зазначаються посада та прізвище лікаря
(завідувача відділення або голови ЛКК відповідно);
4. у четвертому стовпчику «Підпис та печатка лікаря» запис
засвідчується підписом лікаря та його печаткою.
5. Число і місяць, коли працівник має приступити до роботи, записують
словами в графі «Стати до роботи». У цьому записі вказується прізвище
лікаря, засвідчене його підписом та печаткою закладу охорони здоров’я
«Для листків непрацездатності». У разі смерті застрахованої особи в
графі «Стати до роботи» зазначають «помер» і вказується дата смерті.
З якого числа До якого числа включно Посада

і прізвище лікаря

Підпис та
печатка лікаря

З 08.01.2019
(число, місяць, рік)

Десятого січня
(словами число і місяць)

Травматолог
Нагорний В.М.

Підпис і печатка

З
(число, місяць, рік) (словами число і місяць)
З
(число, місяць, рік) (словами число і місяць)
З
(число, місяць, рік) (словами число і місяць)

} Печатка закладу охорони здоров’я

СТАТИ ДО РОБОТИ

З

(словами число і місяць)
ПРОДОВЖУЄ ХВОРІТИ
Видано новий листок непрацездатності (продовження) №…№ №................

..........травматолог Нагорний...........................
посада, прізвище
.....................підпис............................
підпис лікаря

- У разі продовження тимчасової непрацездатності лікар повинен
підкреслити слова «Продовжує хворіти» і вказати номер нового ЛН.У разі
коли допущено помилки в тексті, здійснюється його виправлення, що
підтверджується записом «Виправленому вірити», підписом лікуючого
лікаря та печаткою закладу охорони здоров’я «Для листків
непрацездатності». Пункти 2 і 4 графи «Причина непрацездатності»
виправленню не підлягають. Під час заповнення листка непрацездатності
дозволяється не більше двох виправлень на бланку. Якщо виправлень більше
такий листок непрацездатності оплаті не підлягає. У цьому випадку
«зіпсований» лікарняний лист повертають працівнику, щоб він обміняв його
на «новий» — дублікат.

- У разі втрати ЛН лікуючим лікарем також видається дублікат ЛН за умови
надання особою довідки з місця роботи про те, що виплата допомоги по
тимчасовій непрацездатності за цим ЛН не проводилася. У верхньому
правому куті ЛН зазначається «дублікат», у графі «Звільнення від роботи»
одним рядком записується весь період непрацездатності, що засвідчується
підписом і печаткою лікуючого лікаря та голови ЛКК. У медичній картці
амбулаторного чи стаціонарного хворого робиться відповідний запис із
зазначенням номера дубліката ЛН.
Заповню
ється
лікарем
і
зберігаєт
ься в
закладі
охорони
здо
ро
в’я
ЛИСТОК НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ
ПЕРВИННИЙ, ПРОДОВЖЕННЯ ЛИСТКА
№....................

(відповідне підкреслити)

...........................................................................................................
(прізвище, ім’я, по батькові непрацездатного)
...........................................................................................................
(місце роботи: назва підприємства, установи, організації)
Виданий ........................................................................ 20.......... р.(число, місяць)

Дублікат
Серія ..............
№.............
..............................................
.....
(прізвище лікаря)
№ медичної карти
...................
(Підпис одержувача)
К
О
Р
І
Н
Е
Ц
Ь

Отже, як сказано вище, для призначення допомоги по тимчасовій
непрацездатності єдиною та необхідною умовою, яка підтверджує
юридичний факт наявності права на її отримання, є належним чином
оформлений листок непрацездатності. Обов’язок щодо перевірки
правильності заповнення листка непрацездатності покладено на комісії
із соціального страхування, створені роботодавцями.
Заповнення листка непрацездатності при направленні на огляд

МСЕК.

ЛН містить кілька граф, у яких фіксується проходження хворим МСЕК та
її висновок. У графі «Направлений до МСЕК» записується дата направлення
документів хворого до МСЕК, що підтверджується підписом голови ЛКК. У
графі «Оглянутий у МСЕК» зазначається дата огляду хворого. У рядку
«Висновок МСЕК» робиться відповідний запис, що засвідчується підписом
голови МСЕК та печаткою МСЕК:
- "визнаний інвалідом певної групи та категорії";
- "інвалідом не визнаний, потребує доліковування";
- "інвалідом не визнаний, працездатний".
У разі визнання хворого інвалідом дата встановлення інвалідності
обов’язково вказується в ЛН і має збігатися з днем надходження
(реєстрації) до МСЕК документів, потрібних для огляду хворого (п. 3.11
Інструкції). Цією датою ЛН закривається. На практиці в графі «Стати до
роботи» зазначають групу інвалідності і дату її встановлення, наприклад
«інвалід третьої групи з 08 січня 2019 р.». Якщо інвалідність не встановлено,
але працівника визнано непрацездатним, то на підставі висновку МСЕК ЛН
продовжується за рішенням ЛКК закладу охорони здоров’я до відновлення
працездатності або повторного направлення на МСЕК. Якщо працівника
визнано працездатним, у графі «Стати до роботи» зазначається дата,
наступна за датою огляду в МСЕК.
РЕЖИМ:
амбулаторний

Відмітки про порушення режиму:
Перебував у стаціонарі Направлений у МСЕК 08 січня...2019....р.

Підпис голови
ЛКК....................................................

Перевести тимчасово на іншу роботу
з............................20.....р.
по.......................20.....р.
Підпис голови ЛКК..................................... М. П.

Оглянутий МСЕК..10січня......2019.....р.
Висновок МСЕК..визнаний інвалідом ІІІ групи
з
08.01.2019
Підпис голови МСЕК...................................
М.
П.
МСЕ
К

Видачу листка непрацездатності дозволяю:
Підпис головного лікаря..............................
М. П. З В І Л Ь Н Е Н Н Я В І Д Р О Б О Т И
З якого числа До якого числа включно Посада

і прізвище лікаря

Підпис та
печатка лікаря

З
02.01.2019
(число, місяць,
рік)

Восьмого січня
(словами число і місяць)

Травматолог
Нагорний В.М.
Голова ЛКК
Наконечний В.П.

Підпис і печатка
Підпис і печатка

З
(число, місяць, рік) (словами число і місяць)
З
(число, місяць, рік) (словами число і місяць)
З
(число, місяць, рік) (словами число і місяць)

} Печатка закладу охорони здоров’я

СТАТИ ДО РОБОТИ
З визнаний інвалідом ІІІ групи з 08.01.2019
(словами число і місяць)
ПРОДОВЖУЄ ХВОРІТИ
Видано новий листок непрацездатності (продовження) №…№ №................

..........травматолог Нагорний...........................
посада, прізвище
.....................підпис............................
підпис лікаря

Згідно п.7 Положення про порядок, умови та критерії встановлення
інвалідності, затвердженого постановою КМУ «Питання медико-соціальної
експертизи» від 03.12.2009 № 1317 МСЕК проводить огляд тимчасово
непрацездатної особи протягом п’яти робочих днів з дня надходження
направлення лікарсько-консультативної комісії та приймає рішення про
наявність чи відсутність інвалідності. У разі визнання працівника інвалідом
період з дати встановлення групи інвалідності до дати огляду у МСЕК
(включно), які зазначені у відповідних графах ЛН є періодом тимчасової
непрацездатності застрахованої особи, календарні дні якої не відпрацьовані з
поважної причини.
Заповнення листка непрацездатності виданого у зв’язку з вагітністю та

пологами.

- у графі «Діагноз первинний» ? термін вагітності на час звернення;
- у графі «Діагноз заключний» ? орієнтовний термін пологів;
- у графі «Причина непрацездатності:» ? «вагітність та пологи»;
- у графі «Режим:» ? «амбулаторний та стаціонарний»;
- у графі «Звільнення від роботи» одним рядком записується сумарна
тривалість відпустки з відміткою дати відкриття листка непрацездатності;
(126 днів та 180 днів для жінок віднесених до І–ІІІ категорій постраждалих
внаслідок аварії на ЧАЕС)
- у графі «Стати до роботи» ? дата закінчення відпустки по вагітності та
пологах. (126-й день або 180-й день відповідно). Таким чином, дата, що
зазначена у графі «Стати до роботи», як закінчення відпустки, не являється
датою виходу на роботу, а визначає дату закінчення терміну 126 календарних
днів, тому застрахована особа, яка перебувала у відпустці по вагітності та
пологах, повинна стати до роботи лише наступного дня.
За результатами домовленостей між фахівцями з питань експертизи
тимчасової непрацездатності органів охорони здоров’я держадміністрацій та
закладів охорони здоров’я областей, лікарями у листку непрацездатності у
зв’язку з вагітністю та пологами по різному заповнюється графа «Стати до
роботи» – зазначається останній день відпустки по вагітності та пологах або
день, коли застрахована особа повинна стати до роботи.

При цьому, в окремих регіонах, з метою запобігання непорозумінь між
застрахованою особою та страхувальником під час оформлення відпустки у
зв’язку з вагітністю та пологами і призначення допомоги за нею, лікарями у
графі
«Примітки» бланку листка непрацездатності зазначається дата, коли
жінка повинна вийти на роботу. Зазначення в листку непрацездатності у
графі «Стати до роботи» 126-го дня відпустки, що є датою закінчення
відпустки (п. 9 Інструкції № 532), або 127-го дня, що відповідає наступному
за 126-им, з якого необхідно приступити до роботи не є помилкою. Тому
повертати для виправлення такі листки непрацездатності до закладів охорони
здоров’я не потрібно. Окрім того, законодавчо закріплена тривалість
відпустки по вагітності та пологах (126 календарних днів) у листку
непрацездатності записується сумарно одним рядком, тому комісія із
соціального страхування приймає рішення про виплату матеріального
забезпечення, яке компенсує втрату заробітної плати (доходу) за весь період
відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.
Листок непрацездатності, виданий у зв’язку з вагітністю та пологами,
затверджується підписом лікуючого лікаря, завідувача жіночої консультації,
для іногородніх жінок ? додатково керівником закладу охорони здоров’я.
Листок непрацездатності завіряється печаткою закладу охорони здоров’я.
Додаткові дні післяпологової відпустки при патологічних пологах
і багатоплідній вагітності оформлюються окремим (додатковим) листком
непрацездатності, який видається за місцем спостереження вагітної, і також
як і основний ЛН, затверджується підписом лікуючого лікаря, завідувача
жіночої консультації, а для іногородніх жінок ще й керівником цього
медичного закладу. Цей ЛН видається на 14 календарних днів, крім жінок,
яких віднесено до І–ІІІ категорій постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС.
Заповнення листка непрацездатності при направленні зі стаціонару до
реабілітаційного відділення санаторно-курортного закладу на

доліковування.

Якщо хворого направлено зі стаціонару до реабілітаційного відділення
санаторно-курортного закладу на доліковування, закладом охорони здоров’я
з якого здійснюється скерування:
- у графі ЛН «Стати до роботи» виданого на період стаціонарного
лікування робиться запис: «Доліковування в санаторно-курортному
закладі» і зазначається дата початку реабілітаційного лікування. В бланку
ЛН зазначається номер договору та назва санаторно-курортного закладу.
- У графі «Видано новий листок непрацездатності (продовження) №»
зазначається номер нового ЛН, який заповнюється в цьому ж закладі охорони
здоров’я.
- У графі «Причина непрацездатності» нового ЛН підкреслюється
«захворювання загальне — 1»,
- у графі «Режим» записується «Санаторний»,
- у графі «Звільнення від роботи» у першому стовпчику («З якого
числа») зазначається дата початку реабілітаційного лікування;

- у правому верхньому куті ЛН ставиться печатка закладу охорони
здоров’я «Для листків непрацездатності».
Далі оформлення такого ЛН здійснюється в реабілітаційному відділенні
санаторно-курортного закладу.
- У графі «Перебував у стаціонарі» зазначають дати госпіталізації та
виписки з реабілітаційного відділення санаторно-курортного закладу;
- У графі «Звільнення від роботи» у другому стовпчику «До якого
числа включно» зазначається дата виписки.
- У графі «Стати до роботи» словами пишуть число і місяць, коли
працівникові потрібно стати до роботи, зазначають посаду, прізвище лікаря
та завідувача реабілітаційного відділення. Їхні підписи засвідчуються
круглою печаткою санаторно-курортного закладу. Якщо тимчасова
непрацездатність триває, підкреслюється «Продовжує хворіти».


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь